تقدیم به بهترین دوست

سپردمت دست خدا

چند جمله زیبا

از تمام داشته هایت که به آن می بالى خدا را جدا کن بعد ببین چه دارى ؟

به همه کمبودهایت که از آن می نالى خدا را بیفزا و ببین دیگر چه کم دارى ؟


در شرایط دشوار زندگی مرد بزرگ به خود سخت میگیرد و مرد کوچک به دیگران . . .


هرگز به دیگران اجازه نده قلم خودخواهی دست بگیرند دفتر سرنوشت

را ورق زنند خاطراتت را پاک کنند و در پایانش بنویسند قسمت نبود  . . .


خوشبختی سراغ کسی می رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .


برترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با توست . . .

پیامبر اکرم(ص)


اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای

به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای

مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی

که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دیدی . . .


برای پناهندگی به درگاه خدا ، نیاز به هیچ گذرنامه و ویزایی نیست . . .


اینگونه زندگی کنیم: ساده اما زیبا، مصمم امابی خیال

متواضع اما سربلند، مهربان اما جدی، سبز اما بی ریا، عاشق اما عاقل . . .

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ بهمن۱۳۸۹ساعت 16:44  توسط فائزه  |